جنگل فندقلو شهرستان نمین به عنوان منطقه نمونه توریسم ورزشی معرفی می‌شود