close
تبلیغات در اینترنت
برسی اثر تلقیح بر عمق سفید شده

ياداشت هاي مهندس جوان

  در سالهای اخیر چدن‌نشکن آستمپر شده (ADI) بدلیل دارا بودن خواص مکانیکی مطلوب ، استحکام بالای توام با چقرمگی زیاد، بعنوان جایگزین مناسب برای فولادهای آهنگری مطرح شده است . هدف از این پژوهش ، بررسی تاثیر عملیات حرارتی آستمپرینگ و بازپخت بر خواص مکانیکی، ریز ساختار و مقاومت خوردگی چدن نشکن 0/5 Wt درصد منگنز می‌باشد. بدین منظور پس از انتخاب ترکیب شیمیایی مناسب ، مواد شارژ در کوره زمینی ذوب و پس از عملیات تلقیح به روش غوطه‌وری با فروسیلیکو منیزیم 5 درصد، بلافاصله عملیات جوانه‌زایی…