اثر تقویت کننده نانولوله های کربنی بر خواص آلیاژ آلومینیم A319 به روش ریخته گری نیمه جامد