دستورالعمل بهداشتی برگزاری آزمون ارشد اعلام شد/آغاز فرآیند آزمون از فردا