پیاز حاوی مواد معدنی است که می‌تواند برای موها مفید باشد