بارش برف در خلخال/ ارتفاعات و محورهای مواصلاتی سفیدپوش شد