دمای هوای اردبیل در روزهای تاسوعا و عاشورا افزایش می‌یابد