بارش برف در گردنه‌های اردبیل/اولین برف‌روبی زمستانی انجام شد