تعطیلی مدارس استان اردبیل توسط فرمانداران اعلام می‌شود