زلزله غرب کشور اردبیل را لرزاند/ترس مردم از شدت زمین لرزه