حل مشکل باز شدن ناخواسته کانال‌های تلگرام در اندروید