جلوگیری از Restart خودکار سیستم پس از به‌روزرسانی ویندوز