چگونه مانع استفاده از تمام فضای هارد در ویندوز شویم