close
تبلیغات در اینترنت

منظور از اول و آخر بودن خداوند چیست؟