تیم‌های برتر رقابت‌های شمشیربازی کشور در اردبیل مشخص شد