رژه نیروهای مسلح ۳۱ شهریور در اردبیل برگزار می‌شود