بارش برف بهاری در استان اردبیل؛ دمای هوای اردبیل تا ۱۲ درجه کاهش یافت