بارش‌های رگباری اردبیل را فرا می‌گیرد/هفته گرمی را پشت سر گذاشتیم