بررسی سلامت باتری لپ تاپ استفاده از command prompt