خاموش کردن وای فای کامپیوتر وقتی که به اترنت متصل هستیم