خاموش کردن وای فای کامپیوتر وقتی که به اینترنت متصل هستیم