وقوع تندباد در اغلب مناطق استان اردبیل/بارش‌های رگباری در راه است