سریال تکراری بارش‌ها در اردبیل آبگرفتگی معابر و اختلال در تردد