پذیرفته‌شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی فوریت‌های پزشکی معرفی شدند