مسابقات سراسری قرآن، عترت و نماز با تجلیل از دانش‌آموزان برتر به کار خود پایان داد