غیرفعال کردن نمایش حفاظت شده در نرم‌افزار واژه‌پرداز