نحوه‌ی خاموش کردن وای فای وقتی که به اترنت متصل هستیم