پرسپولیس 1- استقلال 0؛ پایکوبی سرخ‌ها، اعتراض آبی‌ها