آیا می‌دانید ویندوز ۱۰ دارای یک مبدل ارز پنهان است؟!