انتخاب رشته بیش از ۶۹ هزار داوطلب کنکور/اعلام ظرفیت‌های جدید