اردبیل خنک‌ترین شهر کشور/کاهش باران و خشکسالی در انتظار است