close
تبلیغات در اینترنت
ایمنی در جوشکاری جنبه ها و عوارض و پیشگیری

ياداشت هاي مهندس جوان

  بشر از زمانیکه خود را شناخته در پی کار و فعالیت بوده و در هر زمان دستخوش تحولاتی گردیده  است. به وجود آمدن ابزار کار قدیمی‌ترین تحولی است که در زندگی بشر بوجود آمده است. زمانی ابزار سنگی و بعداً با پیدایش آهن و فلزات ابزار فلزی جایگزین آن شد به تبع توسعه صنایع و ابزار آلات مشاغل مرتبط با آنها نیز به صورت تخصصی درآمده و از هم جدا گردید که حرفه جوشکاری یکی از آنها می‌باشد. عوامل زیان آور موجود در کارگاه جوشکاری:    در کار جوشکاری ابزار و وسایلی استفاده می‌شود که…