اسامی تیم ملی فوتبال اعلام شد/ دعوت از حاج‌صفی و قدوس