close
تبلیغات در اینترنت
آشنایی با فواید ترس

ياداشت هاي مهندس جوان

  اگرچه وقتی صحبت از ترس می شود چیزهای ناخوشایندی به ذهن ما خطور می کند، اما حقیقت آن است که ترس چندان هم چیز بدی نیست. ترس هم مانند احساسات دیگر ما مثل غم، شادی و خشم بخشی از بیولوژی انسان است. این احساس کارکردهایی دارد که برای بقای ما ضروری هستند. در ادامه به فواید ترس از جنبه های مختلف می پردازیم.   ۱- ما را در برابر آسیب ها هوشیار می کند این شاید بدیهی ترین فایده ی ترس باشد اما قطعاً مهم ترین آن هم است. ترس نوعی زنگ هشدار درونی در برابر خطر است. وقتی می ترسیم، بدن ما واکنشی فیزیکی…